Kierownictwo
Kierownictwo KP PSP Lubań Drukuj

 

 Komendant Powiatowy  - st. bryg. mgr inż. Roman Mroczkowski

 

 Z-ca Komendanta          - mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Szyszło