Kierownictwo
Kierownictwo KP PSP Lubań Drukuj

 

 Komendant Powiatowy  - mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Szyszło
p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego - st.kpt. mgr inż. Adam Wiliński