Kierownictwo KP PSP Lubań Drukuj

 

 Komendant Powiatowy  - mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Szyszło
Zastępca Komendanta Powiatowego - mł.bryg. mgr inż. Adam Wiliński