Charakterystyka powiatu Drukuj Email


Powiat lubański leży w dorzeczu Kwisy. Zajmuje obszar 428 km2.  Na terenie Powiatu Lubań jest 7 jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego tj. : Miasto Lubań, Gmina Lubań, Miasto i Gmina Olszyna, Gmina Siekierczyn, Gmina Platerówka,  Miasto i Gmina Leśna, Miasto Świeradów Zdrój. Powiat zamieszkuje 57 029 ludności. Siedzibą powiatu jest gmina miejska Lubań. Powiat charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem w występowaniu obiektów oraz terenów. Dla przykładu teren Gmin Siekierczyn oraz Platerówka jest typowo rolniczy, teren Miasta Świeradów charakteryzuje się dużym nasyceniem obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) tj: obiektów sanatoryjnych, pensjonatów, hoteli. Ponadto na terenie gmin: Platerówka, Lubań, Leśna występują  kompleksy leśne administrowane przez Nadleśnictwo Świeradów.