Nasza historia
Drukuj Email

Historia straży pożarnej w Lubaniu po II wojnie światowej.

Powstanie Zawodowej Straży Pożarnej w Lubaniu w okresie powojennym datuje się na 1945r. W miesiącach  czerwiec – sierpień 1945r. na terenie ówczesnego powiatu lubańskiego działała grupa operacyjna Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów na Dolny Śląsk. Zadaniem tej grupy było skompletowanie niezbędnego sprzętu do uruchomienia Okręgowego Pogotowia Straży Pożarnych będącego poprzednikiem Zawodowej Straży Pożarnej.

Okręgowe Pogotowie Straży Pożarnych jako jednostkę interwencyjną powołano ostatecznie w dniu 01.10.1945r. z załogą liczącą 30 osób. Połowę stanu osobowego pogotowia stanowili Niemcy.

Pogotowie w chwili powstania dysponowało wózkiem drewnianym na takich że kołach oraz dwiema motopompami typu DKW Fischer i Brauer.

Ówczesny Komendant Powiatowy Straży Pożarnych plut. poż. Bogusław Pacanowski  mianował na Komendanta Okręgowego Pogotowia Straży Pożarnych kpr. poż. Władysława Bałę, który funkcję tą sprawował do 1949r.. Od roku 1946 w OPSP pracowali już tylko Polacy.

W roku 1946r. zasadniczej poprawie uległo wyposażenie jednostki, gdyż wyremontowano i wprowadzono do użytku dwa samochody tj. Honza i Mercedes.

W roku 1947 Okręgowe Pogotowie Straży Pożarnych zostało przemianowane na Miejską Zawodową Straż Pożarną podległą Miejskiej Radzie Narodowej w Lubaniu.

Siedziba:

Powołane w 1945r. Okręgowe Pogotowie Straży Pożarnych miało swoją siedzibę w zabytkowym budynku Spichrza z przełomu XV i XVI w. Obiekt ten absolutnie nie odpowiadał potrzebom rozwijającej się jednostki. Na przełomie lat, jednostka użytkowała między innymi: cześć parteru budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Placu Strażackim oraz dobudowany do tego budynku w latach 60-tych  parterowy budynek komendy.  Dopiero w listopadzie 1985r., po pokonaniu wielu przeszkód, rozpoczęto budowę nowej remizy przy ul. Podwale w Lubaniu. Prace budowlane rozpoczęło Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Lubaniu. Nowa siedziba została otwarta w dniu 02.03.1989r. i funkcjonuje do dzisiaj w praktycznie nie zmienionym kształcie.

Komendanci:

W latach 1949 – 1953 funkcję komendanta MZSP w Lubaniu pełnił ogn. Józef Prokop, którego zastąpił na tym stanowisku asp. poż. Jan Sala. Pełnił on obowiązki Komendanta do 30.06.1956r.

W latach 1956 – 1964r funkcję komendanta MZSP pełnił mł. kpt. Bolesław Kłodnicki

W latach 1964 – 1971r. funkcję Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych a zarazem komendanta Zawodowej Straży Pożarnej pełnił por. poż. Adam Szczepański.

W latach 1971 do 30.06.1998r. komendantem powiatowym a następnie komendantem rejonowym Państwowej Straży Pożarnej był kpt. poż. Marek Radwan.

Od 1998r. funkcję komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu pełni st.bryg. mgr inż. Roman Mroczkowski.  

Ważniejsze daty

· 01.10.1945 – powołanie Okręgowego Pogotowia Straży Pożarnych w Lubaniu,

· 1947r. – powstanie Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Lubaniu na bazie  Okręgowego Pogotowia Straży Pożarnych w Lubaniu,

· 02.03.1989r. – oddanie do użytkowania nowych budynków remizy przy ul. Podwale 7 w Lubaniu,

· 01.07.1992r. – powołanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej,

· 01.01.1999r. – po przeprowadzeniu reformy ustrojowej państwa ( powstanie powiatów) Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej zostaje przekształcona w Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,

· 09.11.2004r – przekazanie nowych samochodów dla KP PSP w Lubaniu

· 11.2008r. - przekazanie nowego samochodu SHD-25

  • 10.11.2010r - uroczyste przekazanie sztandaru ufundowanego dla KP PSP w Lubaniu przez społeczeństwo powiatu lubańskiego